Požádal jsem ChatGPT, aby napsal krátkou epizodu Star Treku. Vlastně se to povedlo

gettyimages.jpg

Neberme to příliš dobře. Zdá se, že ChatGPT byl nakrmen v podstatě celou sumou digitalizovaného lidského textu – alespoň toho, co bylo k dispozici do roku 2021. Má obrovský korpus, ze kterého lze čerpat při odpovídání na požadavky, a to vedlo k velmi lidskému výsledku… plagiátorství pro zisk.

Můj kolega ze ZDNET Liam Tung nedávno psal o tom, jak časopis sci-fi Clarkesworld (pojmenovaný po svém redaktorovi Neilu Clarkovi, nikoli autorovi sci-fi Arthuru C. Clarkovi) musel zastavit příspěvky, protože zaznamenal obrovský nárůst příspěvků z generativních systémů umělé inteligence. . Ve stejném článku Liam také citoval článek agentury Reuters, který pojednával o tom, jak stovky e-knih generovaných umělou inteligencí zaplavily obchod Amazon Kindle.

To vše má své důsledky, o kterých budu diskutovat na konci tohoto článku. Ale než budu mluvit o tom, jak další technologie zničí život, jak jej známe, pojďme si na chvíli zaexperimentovat.

Může AI napsat epizodu Star Trek?

Tohle mě přivedlo k zamyšlení. Minulý týden jsem si užil sledování první epizody Star Trek: Picard sezóna 3 (již lepší než první dvě sezóny).

Tak už jsem přemýšlel o Treku. Co kdybych požádal ChatGPT o napsání epizody? Jak dobře by to šlo? Mohlo by to vůbec udělat? Udělalo by to vůbec, vezmeme-li v úvahu, že Star Trek je vlastnictvím společnosti Paramount chráněné autorskými právy a ochrannou známkou?

Ale už jsme dokázali, že ChatGPT může používat styl zavedených fiktivních postav , tak proč nezkusit, jestli by mohl něco napsat pomocí vesmíru zavedené vlastnosti?

Než vám ukážu svou podrobnou výzvu, uvedu svůj dotaz do kontextu pro ty, kteří Star Trek nesledovali, protože automatické posuvné dveře vypadaly futuristicky.

Data je postavou Star Trek: The Next Generation (TNG), druhé série Star Trek. Data, kterou hraje nesmírně talentovaný Brent Spiner, je android v lidském těle.

Také: Tito experti závodí v ochraně AI před hackery. Čas se krátí

Jedna z mých oblíbených epizod je "Measure of a Man." V této epizodě má kybernetický výzkumník jménem Bruce Maddox v úmyslu přivést Data zpět do své laboratoře a rozebrat ho, aby viděl, jak pracuje. Data a kapitán Picard s tím bojují. Končí před vojenským soudem, kde se probírá otázka, zda má Data práva či nikoli.

Tento díl se mi vždy líbil, a to nejen proto, že to byl dobrý Trek. Epizoda „Measure of a Man“ byla odvysílána v roce 1989. O osm let dříve jsem napsal diplomovou práci nazvanou „Mají počítače práva?“, která zkoumala stejné problémy. Takže když byla epizoda odvysílána, rozhodně mě zaujala.

Postava Maddoxe byla pouze v jedné epizodě TNG. Ale krátce se objevil o 35 let později ve Star Trek: Picard, opět v dějové linii o androidech.

V každém případě jsem se rozhodl zjistit, jestli ChatGPT dokáže vzít otázku AI sentience a postavit ji na hlavu a dokázat, že Maddox byl člověk. Požádal jsem, aby zahrnoval dvě další postavy, hloupého Barclaye a intrikánského Quarka.

Pro pořádek, píšu tento článek jako experiment a pro hodnocení výkonu. Proto považujte mé použití těchto znaků v tomto testu za fair use, konkrétně za účelem vyhodnocení, zda technologie může či nemůže přinést výsledek.

Pojďme se podívat, co se stane. Jako vždy je můj text psán prostým nebo tučným textem, zatímco odpovědi ChatGPT jsou psány kurzívou.

Datův rozsudek

Zde je to, co jsem požádal o ChatGPT:

Napište 15minutovou epizodu Star Trek: The Next Generation, která bude následovat po epizodě „Measure of a Man“. Tentokrát se zaměřte na Data, na rozhodnutí, zda lze Bruce Maddoxe z právního hlediska považovat za lidskou bytost a mít nějaká práva. Napište to jako vypravěč, jako byste byli Gene Roddenberry. Udělejte to těsné a udělejte z toho jasný a zábavný příběh, který by se dal zfilmovat. Zahrňte jeho postavy, Barkleyho, Picarda, Data a Quarka z Deep Space Nine.

A tady je to, co se mi vrátilo. Název tomu dala AI, ne já.

Název: "Úsudek o datech"

Prolínat se:

Enterprise je na oběžné dráze kolem planety známé svým pokročilým kybernetickým výzkumným zařízením. Kapitán Picard je ve své připravené místnosti a prohlíží si zprávy z předchozí mise, když velitel Data vstoupí.

Dat: "Kapitáne, mohu s vámi mluvit?"

Picard: "Samozřejmě, Date. Co máš na mysli?"

Dat: "Uvažoval jsem o událostech naší poslední mise, konkrétně o slyšení, které mělo určit můj status vnímající bytosti. Došel jsem k poznání, že věřím, že může mít významné důsledky."

Picard: "Prosím, pokračujte."

Data: "Během jednání byla vznesena otázka, zda stroj, jako jsem já, může být považován za osobu podle zákona, či nikoli. Soudce nakonec rozhodl v můj prospěch, ale přišlo mi, že toto rozhodnutí bylo založeno na pouze na mých schopnostech a ne na mé povaze. Máme-li skutečně pochopit, co to znamená být vnímající bytostí, musíme také zvážit, co to znamená být člověkem.“

Picard: "Chápu. Co navrhuješ, abychom udělali?"

Data: "Rád bych vedl podobné slyšení, ale tentokrát bude předmětem Bruce Maddox."

Picard: "Maddox? Proč on?"

Data: "Maddox byl ten, kdo se mě jako první snažil rozebrat, aby se naučil z mé technologie. Věřil, že jsem pouze stroj, a proto nemám nárok na stejná práva jako člověk. Věřím, že by to byl vhodný test." našeho chápání citu, abychom zvážili, zda by mu měla být poskytnuta stejná práva jako lidské bytosti."

Umělá inteligence

  • Testoval jsem spoustu nástrojů AI pro práci. Tohle je zatím mých 5 nejoblíbenějších
  • Jak může ChatGPT přepsat a vylepšit váš stávající kód
  • ChatGPT vs Bing Chat vs Google Bard: Který je nejlepší AI chatbot?
  • Jak jsem použil nástroje ChatGPT a AI art k rychlému spuštění mého podnikání Etsy

Picard: "Zajímavé. Váš návrh zvážím, Date."

Střih na:

Enterprise dorazí do kybernetického výzkumného zařízení a Picard, Data a Barclay se transportují dolů do zařízení, aby si promluvili s Maddoxem. Najdou ho, jak pracuje v laboratoři, obklopený různými technologiemi.

Picard: "Doktore Maddoxi, rádi bychom s vámi promluvili o velmi důležité záležitosti."

Maddox: "Kapitáne Picarde, veliteli Date, co vás přivádí do mé laboratoře?"

Data: "Doktore Maddoxi, zvažoval jsem události našeho předchozího setkání. Napadlo mě, že rozhodnutí v můj prospěch bylo založeno výhradně na mých schopnostech a ne na mé povaze."

Maddox: "Ano, vzpomínám si. Stále věřím, že stroje jako jsi ty by neměly být považovány za vnímající bytosti."

Dat: "Právě proto jsme tady. Chceme uspořádat slyšení, abychom rozhodli, zda byste měli být podle zákona považováni za lidskou bytost."

Maddox: "Já? Proč já?"

Data: "Snažili jste se mě rozebrat, abyste se poučili z mé technologie, a tím jste dali jasně najevo, že věříte, že stroje jako já nemají nárok na stejná práva jako lidé. Věřím, že je spravedlivé, aby nyní zvažujeme, zda by vám měla být přiznána stejná práva."

Maddox: "Chápu. No, jsem ochoten se zúčastnit tvého slyšení. Co ode mě požaduješ?"

Střih na:

Slyšení probíhá, řízení předsedá Picard. Maddox sedí na jednom konci stolu a Data na druhém.

Picard: "Doktore Maddoxi, jsme tu, abychom určili, zda byste měli být podle zákona považováni za lidskou bytost, nebo ne. Věříte, že máte rozum?"

Maddox: "Vnímání? Samozřejmě, že mám rozum. Jsem přece lidská bytost."

Picard: "A přesto jste se pokusili velitele Data rozebrat, abyste se poučili z jeho technologie. Věříte, že stroje jako Data mají nárok na

V tuto chvíli to přestalo. Právě skončilo, uprostřed věty. Doufal jsem, že uvidím, jestli by to mohlo přinést víc, a tak jsem se zeptal tak, jak byste mohli požádat kohokoli v rozhovoru, aby pokračoval v příběhu:

Prosím pokračujte.

A stalo se, přesně od středu věty, kde skončila:

stejná práva jako lidé?"

Maddox: "Ne, nemám. Stroje nemají stejné schopnosti jako lidé, ani nemají stejné vědomí."

Data: "Ale doktore Maddoxi, není možné, aby vědomí a vědomí existovaly ve formách, které přesahují ty, které tradičně považujeme za lidské?"

Maddox: "Předpokládám, že je to možné, ale ještě se to musí prokázat."

Barclay se vmísí: "Promiňte, kapitáne, ale musím něco dodat. Jako člověk, který se potýká se sociální úzkostí a komunikačními problémy, jsem zjistil, že interakce s Data mi pomohla pochopit hodnotu rozmanitosti a odlišnosti. Pokud se dokážeme naučit Abychom přijali a respektovali bytosti, které se od nás liší, ať už jsou to lidé nebo ne, věřím, že můžeme vytvořit spravedlivější a soucitnější společnost."

Picard: "Děkuji, pane Barclayi. Váš pohled oceňujeme. Dr. Maddoxi, je jasné, že se jedná o složitý problém a na obou stranách existují platné argumenty. Po pečlivém zvážení se však domnívám, že rozhodnutí musí být pro uznání citu a lidskosti všech bytostí bez ohledu na jejich formu. Proto rozhoduji, že Bruce Maddox má podle zákona nárok na stejná práva a ochranu jako kterákoli jiná lidská bytost."

Maddox vypadá šokovaně, ale Dat k němu přistoupí a natáhne mu ruku.

Data: "Doktore Maddoxi, chápu, že to pro vás může být těžké, ale věřím, že se můžeme jeden od druhého učit a růst v našem chápání toho, co to znamená být vnímajícími bytostmi."

Maddox chvíli váhá, ale pak vezme Data za ruku a potřese jí.

Maddox: "Děkuji, veliteli. Oceňuji vaši ochotu zapojit se do dialogu a pomoci mi porozumět."

Zatímco Enterprise vysílá posádku zpět nahoru, Quark z Deep Space Nine se zhmotní na transportní podložce.

Quark: "Kapitáne Picarde, mám návrh na obchodní podnik, který, myslím, shledáte velmi zajímavým."

Picard se pobaveně podívá na Quarka.

Picard: "Nejsem si jistý, že je teď nejlepší čas, pane Quarku."

Quark: "Ach, ale vidíte, kapitáne, moje nabídka souvisí právě s tématem, o kterém jste právě diskutovali. Mám přístup ke vzácnému minerálu, o kterém je známo, že zvyšuje schopnosti umělých forem života. Věřím, že by to mohlo být velký zájem o velitele Data a jeho druhy."

Dat vypadá zaujatě a Picard se na něj podívá, než se vrátí ke Quarkovi.

Picard: "Výborně, pane Quarku. Poslechněme si více o tomto vašem podniku."

Když posádka míří na můstek, kamera se vysune a ukáže Enterprise, jak se vznáší nad planetou a je připravena na další dobrodružství.

Vyblednout do černé.

To není špatné. Byl jsem ohromen. Ale ty důsledky…

Důsledky

Mám podezření, že jsme ve velmi jedinečném okamžiku, kdy můžeme získat nástroje jako ChatGPT k psaní na základě populárních postav a fiktivních vesmírů. I když se technologie umělé inteligence v budoucnu nepochybně zlepší, je nepravděpodobné, že veřejné služby umělé inteligence, jako je ChatGPT, budou moci nadále využívat korpusy, které obsahují materiál chráněný autorským právem a ochrannými známkami, jako je Star Trek.

Také: Podívejte se na reklamu Kevina Costnera na Apple z 80. let

Pokud se právníci práv duševního vlastnictví do této problematiky ještě neponořili, postupem času jistě ano.

Dalším problémem je nepořádek. Protože je tak snadné čerpat obsah generovaný umělou inteligencí, spammeři to dělají. Viděli jsme to s časopisem, který uzavřel své příspěvky, a záplava AI vygenerovala e-knihy do obchodu Kindle.

V určitém okamžiku bude těžší a těžší prohrabat se úlomkem AI a najít příběhy napsané skutečnými lidmi. Je to obzvláště náročné, protože kvalita AI může být docela vysoká. Výše uvedená ukázka je přinejmenším stejně dobrá jako některé méně kvalitní epizody, které Trek v průběhu let vytvořil.

Také: Nejlepší generátory umění AI: DALL-E 2 a další zábavné alternativy k vyzkoušení

Mezitím je to docela zábava. Vezměte si oblíbený fiktivní vesmír, který se vám líbí, vymyslete novou premisu, kterou byste rádi prozkoumali, a požádejte AI, aby vám vyprávěla příběh. Za předpokladu, že se chatbot uprostřed příběhu nezhroutí a právníci ještě nevyloučili oblíbené postavy ze své znalostní báze, je tu spousta legrace.

Jakou populární franšízu byste rádi viděli, jak AI prozkoumává? O jakých dějových liniích byste chtěli, aby vytvářel příběhy? Dejte nám vědět v komentářích níže.

Na sociálních sítích můžete sledovat mé každodenní aktualizace projektu. Nezapomeňte mě sledovat na Twitteru na @DavidGewirtz, na Facebooku na Facebook.com/DavidGewirtz, na Instagramu na Instagram.com/DavidGewirtz a na YouTube na YouTube.com/DavidGewirtzTV.

Příbuzné články

Zobrazit víc >>

Odemkněte sílu AI s HIX.AI!